Esdros Construction

ኤስድሮስ ኮንስትራክሽን ንግድ እና ኢንዱስትሪ አ.ማ ለ አመራር አካላት፣ ለርዕሳነ መምህራን እና ለዕቅድ ዝግጅት ኮሚቴ አባላት በዕቅድ ዝግጅት ሂደት ላይ ሥልጠና ሰጠ፡፡

የኤስድሮስ ኮንስትራክሽን ንግድ እና ኢንዱስትሪ አ.ማ ለከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮቹ እንዲሁም የ2017 በጀት ዓመት እቅድ ዝግጅት ላይ ለሚሳተፉ የ ዕቅድ ዝግጅት ኮሚቴ አባላት አጠቃላይ ስልጠና...
ተጨማሪ አሳይ
Abune Gorgorios

ለ 8ኛ እና ለ6ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ እና ከተማ አቀፍ ተፈታኝ ተማሪዎች ለሥነ- ልቦናዊ ዝግጅት የሚያግዝ ስልጠና ተሰጠ

በአቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤቶች እግዚአብሔር አብ፣ ሲኤምሲ እና ሰንሻይን ቅርንጫፍ ትምህርት ቤቶች ከግንቦት 02 ቀን 2016 ጀምሮ የተሰጠው ስልጠና “exam success mind set” በሚል በፈተና...

ሙሉውን አሳይ
Esdros Construction

ኤስድሮስ ኮንስትራክሽን ንግድ እና ኢንዱስትሪ አ.ማ ለ አመራር አካላት፣ ለርዕሳነ መምህራን እና ለዕቅድ ዝግጅት ኮሚቴ አባላት በዕቅድ ዝግጅት ሂደት ላይ ሥልጠና ሰጠ፡፡

የኤስድሮስ ኮንስትራክሽን ንግድ እና ኢንዱስትሪ አ.ማ ለከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮቹ እንዲሁም የ2017 በጀት ዓመት እቅድ ዝግጅት ላይ ለሚሳተፉ የ ዕቅድ ዝግጅት ኮሚቴ አባላት አጠቃላይ ስልጠና...

ሙሉውን አሳይ